DEVOTION
SEPERTI BAPA

Post : Selasa, 21 Juli 2020 by : Yongki Sannadi

Lukas 6:36

"...Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati..." Sebagai anak-anakNya tentu kita harus mewarisi apa yang Bapa kita miliki. Bapa Di surga adalah pribadi yang murah hati, kerena itu kitapun harus memiliki kemurahan dalam hidup kita.

Dia terlebih dahulu bermurah hati terhadap kita, sewaktu kita tinggal dalam dosa-dosa kita, seperti tertulis dalam Yes 55:7, "...Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya..."

Ya, Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya kepada manusia yang mau berbalik kepadaNya, dengan murah hati Dia mengampuni dan menerima hidup kita. Tanpa berhitung seberapa banyak kesalahan kita, Dia tetap menerima kita. Bahkan dalam Maz 30:5a, "...Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati..." , dengan limpahnya kita terus menerima kemurahanNya.

Karena itu, baiklah setiap kita membangun terus karakter murah hati ini dalam hidup kita, supaya dunia boleh memuliakan Bapa di Surga, karena mereka melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan.

COVID-19
VIDEO
RECENT DEVOTION

LIVING WORD - Firman Yang Hidup

Living Word adalah Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. "Mengapa hidup dan berkuasa?" Karena perkataannya atau pesan berasal dari Allah yang hidup dan berkuasa. yang diberikan kepada kita umatNya....

IMAN BUKAN PERASAAN

Kita tidak boleh dikendalikan oleh perasaan, kita harus hidup berjalan dalam Iman. Orang percaya berjalan dalam iman bukan oleh perasaan. Rasa penting tetapi kita tidak boleh dikendalikan oleh perasaan....

AUDIO SERMON