DEVOTION
Panggilan Untuk Memuridkan

Post : Senin, 28 September 2020 by : Santoso S. Hutabarat

Matius 28:18-20

Ketika Yesus akan naik ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridNya ..."Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." (Matius 28:18-19)

Ada hubungan yang erat antara ayat 18 dan 19, dimana di dalam Yesus menerima kuasa dari Allah Bapa di sorga dan di bumi. Yesus adalah anak Allah yang ditetapkan menjadi Tuhan di bumi dan di sorga dengan menjadi manusia untuk menyelamatkan orang berdosa dan memuridkan (Lukas 4:18-19). Memuridkan menjadi cara yang sangat strategis dan sangat penting bagi Yesus untuk menyatakan KerajaanNya di bumi. Ada kuasa memuridkan dalam diri Yesus.

Adalah menjadi sangat penting agar kuasa memuridkan dalam diri Yesus untuk dilepaskan kepada para muridNya agar kerajaan Allah terus dibangun di bumi ketika Yesus naik ke sorga. Para murid dipanggil untuk mengemban Amanat Agung yakni Memuridkan semua bangsa (Matius 28:19-20).

Adalah satu perintah kepada setiap muridNya dan kita juga muridNya pada jaman ini. Oleh sebab itu, ada panggilan Tuhan untuk setiap orang Kristen yakni dipanggil untuk memuridkan semua orang dari berbagai suku bangsa.

Coronaviruses
VIDEO
RECENT DEVOTION

LIVING WORD - Firman Yang Hidup

Living Word adalah Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. "Mengapa hidup dan berkuasa?" Karena perkataannya atau pesan berasal dari Allah yang hidup dan berkuasa. yang diberikan kepada kita umatNya....

IMAN BUKAN PERASAAN

Kita tidak boleh dikendalikan oleh perasaan, kita harus hidup berjalan dalam Iman. Orang percaya berjalan dalam iman bukan oleh perasaan. Rasa penting tetapi kita tidak boleh dikendalikan oleh perasaan....

AUDIO SERMON