DEVOTION
MENJADI CIPTAAN BARU

Post : Rabu, 11 Maret 2020 by : Mangatas Simanjuntak

2 Kor 5:17

Dicipatakan menurut gambar dan rupa Allah, itulah munusia sejati untuk tujuan Allah dalam hidup kita sejak semula, manusia yang penuh dengan kemuliaan dan penuh kuasa, yang sanggup untuk menunaikan tugas dan misi Tuhan di muka bumi ini. Itulah ketetapan Tuhan bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan, manuisa kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia ada dalam hukuman Tuhan.

Tetapi sejak semula manusia ada bukan untuk di hukum, tetapi untuk dikasihi dan mengalami kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencanaNya, sejak semula manusia ditentukan untuk menjadi alatNya memenuhi bumi ini dengan kemuliaanNya. Dengan karya penebusan Kristus di kayu salib, Tuhan mengembalikan manusia kepada rencanaNya yang kekal, Tuhan memulai sesuatu yang baru bagi orang yang percaya kepadaNya.

Dengan orang-orang yang menerima Kristus "orang-orang ciptaan baru" Tuhan mengembalikan kepada manusia gambaran Allah yang dinodai oleh dosa. Tuhan mau kembalikan tujuan "takdir" manusia sejak semula yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan dan tanda mujizat menyertai mereka. Dengan pengorbanan Kristus manusia kembali memperoleh hak atas kemuliaan Tuhan yang hilang karena dosa menjadi ciptaan yang baru, untuk melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib.

Betapa besarnya kasihNya dalam hidup kita, kehidupan lama yang penuh dosa diubah seketika ketika kita terima Kristus dalam hidup kita. Takdir kita berubah ketika Yesus ada dalam kita, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang, kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus.

Căutare de informații medicale
VIDEO
RECENT DEVOTION

LIVING WORD - Firman Yang Hidup

Living Word adalah Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. "Mengapa hidup dan berkuasa?" Karena perkataannya atau pesan berasal dari Allah yang hidup dan berkuasa. yang diberikan kepada kita umatNya....

IMAN BUKAN PERASAAN

Kita tidak boleh dikendalikan oleh perasaan, kita harus hidup berjalan dalam Iman. Orang percaya berjalan dalam iman bukan oleh perasaan. Rasa penting tetapi kita tidak boleh dikendalikan oleh perasaan....

AUDIO SERMON